Representatives of AKFA University and Monash University discuss cooperation issues

The top management of AKFA University held negotiations with representatives of Monash University (Australia) to discuss the establishment of cooperation between two educational institutions.

At the beginning of the meeting, the parties got acquainted with the activities of universities. During the negotiations, the parties considered possible areas of cooperation, including the opening of joint departments at AKFA University.

In particular, the parties discussed the issues of opening the Department of Pedagogy and the Department of Commercial Law at the Uzbek university.

According to the Times Higher Education World University Rankings, Monash University is ranked 73rd in the world.

AKFA Universiteti va Monash University vakillari hamkorlik masalalarini muhokama qildilar

AKFA Universiteti rahbariyati Avstraliyaning Monash University vakillari bilan ikki oliy taʼlim muassasasi oʻrtasida hamkorlik aloqalarini oʻrnatish masalasida muzokaralar oʻtkazdi.

Muzokaralar avvalida tomonlar universitetlarning faoliyati bilan tanishdilar. Muzokaralarda tomonlar hamkorlikning istiqbolli yoʻnalishlari, jumladan, AKFA Universitetida qoʻshma fakultetlar ochish masalasini koʻrib chiqdila

Xususan, tomonlar Oʻzbekiston universitetida pedagogika va tijorat huquqi fakultetlarini ochish masalalarini muhokama qildilar.

Shuni taʼkidlash lozimki, Times Higher Education World University Rankings reytingiga koʻra, Monash University dunyoda 73-oʻrinni egallab turibdi.

Представители Университета AKFA и Monash University обсудили вопросы сотрудничества

Руководство Университета AKFA провело переговоры с представителями Monash University (Австралия) для установления связей сотрудничества между вузами.

В начале встречи стороны ознакомились с деятельностью вузов. Стороны во время переговоры рассмотрели возможные направления сотрудничества, включая вопросы вопросы открытия совместных факультетов в Университете AKFA.

В частности, стороны обсудили вопросы открытия факультета педагогики и факультета коммерческого право в вузе Узбекистана.

Согласно рейтингу Times Higher Education World University Rankings, Monash University занимает 73-место в мире.