AKFA University students receive scholarships worth 3.22 billion soums

AKFA University provided scholarships worth more than 3.22 billion soums to its students for the first semester of the 2021-2022 academic year.

AKFA University is one of the first private higher education institutions in Uzbekistan. To support talented youth, the founder of the university – AKFA Medline and the university provide scholarships to students each semester.

Today AKFA University offers three types of scholarships: Merit-based scholarship for applicants, Academic scholarships for students, and English Proficiency Scholarships (EPS).

Within the framework of these three grant programs, AKFA University provided scholarships to the students of the university for over 3.22 billion soums for the 2021 Fall Semester.

In particular, applicants, who were admitted to the university this year, received scholarships worth 835.48 million soums.

Scholarships for 2.53 billion soums were provided under the Academic scholarships for students and English Proficiency Scholarships (EPS) programs.

AKFA Universiteti talabalari 3,22 mlrd. soʻm miqdorida grantlarni qoʻlga kiritdilar

2021-2022 oʻquv yilining birinchi semestrida AKFA Universiteti talabalarga 3,22 mlrd. soʻm miqdorida grantlar ajratdi.

AKFA Universiteti mamlakatimizda ilk xususiy oliy taʼlim muassasalaridan biridir. Universitet taʼsischisi – AKFA Medline va oliy taʼlim muassasasi isteʼdodli yoshlarni qoʻllab-quvvatlash uchun talabalarga grantlar taqdim etadilar.

Bugungi kunda AKFA Universiteti uch turdagi grantlarni taklif etadi: Merit-based scholarship for applicants, Academic scholarships for students, va English Proficiency Scholarships (EPS).

Mazkur uchta grant dasturi doirasida 2021-2022 oʻquv yilining birinchi semestrida AKFA Universiteti talabalarga 3,22 mlrd. soʻm miqdorida grantlar taqdim etdi.

Jumladan, joriy yilda universitetga qabul qilingan abituriyentlarga 835,48 mln. soʻmlik grantlar ajratildi.

Студенты Университета AKFA получили гранты на сумму 3,22 млрд. сумов

В первом семестре 2021-2022 учебного года Университет AKFA предоставил студентам гранты на сумму более 3,22 млрд. сумов.

Университет AKFA является одним из первых частных высших учебных заведений Узбекистана. Для поддержки талантливой молодежи учредитель вуза – AKFA Medline и университет предоставляют гранты студентам.

На сегодняшний день Университет AKFA предлагает три вида грантов: Merit-based scholarship for applicants, Academic scholarships for students, и English Proficiency Scholarships (EPS).

В рамках этих трех грантовых программ Университет AKFA предоставил студентам вуза гранты на общую сумму более 3,22 млрд. сумов.

В частности, абитуриенты, которые поступили в вуз в этом году, получили гранты на сумму 835,48 млн. сумов.

Гранты на сумму 2,53 млрд. сумов были предоставлены в рамках программ Academic scholarships for students и English Proficiency Scholarships (EPS).