AKFA University opens new schools from the 2021-2022 academic year

AKFA University, the first private university in Uzbekistan, opens new schools from the 2021-2022 academic year.

From the new academic year, three schools in the medical field are opening. Together with foreign partners, the university launches the School of Pharmacology (the tuition fee is 42 million soums per academic year) and Dental School (42 million soums per academic year).

In connection with launch of new schools, AKFA University is making changes to the structure of training medical specialists.

Starting from the 2021-2022 academic year, medical students will be admitted to the Pre-Medical School. After completing a two-year study at the Pre-Medical School, graduates continue their studies at the Medical School (58 million soums), School of Pharmacy or Dental School. The tuition fee of the Pre-Medical School is 42 million soums per academic year.

Another new school is the College of Nursing. In the direction of nursing, students will study for four years. It should be noted that graduates of the 9th grade of secondary schools will be admitted to the College of Nursing.

Based on the results of training, graduates will receive a diploma of secondary vocational education. At the same time, in order to obtain higher education, graduates will also have the right to enroll to one of the medical schools of the AKFA University and continue their studies from the 3rd year.

From the new academic year, the Department of Economics (27 million soums per academic year) will open its doors to young people. Young people can also enroll to the Department of Accounting and Finance (29 million soums per academic year), which was opened in 2020.

To train teachers, the university opens the Department of Applied Mathematics (24 million soums per academic year) and the Department of English (24 million soums per academic year).

Also, the first students will be accepted to the Department of Civil engineering (27 million soums per academic year), as well as Department of Architecture and design (27 million soums per academic year).

To train IT specialists, AKFA University launches the Department of Computer engineering and Department of software engineering. The tuition fee for these departments set at 27 million soums per academic year.

All our educational programs are based on the curricula of our foreign partners, which are included in the top 1000 leading universities in the world. All programmes are conducted in English language.

For applicants, who intend to enroll to AKFA University, we offer Pre-University courses. Interested persons can register via the link https://cutt.ly/vkoyRov.

For more information:

AKFA University

Address:, Kichik khalka yuli street, 17, Tashkent

Tel: +998 71 200 01 23

Website: www.akfauniversity.org

Email: info@akfauniversity.org

Telegram: @akfauniversity / @akfaunibot

Facebook: fb.com/akfauniversity

Instagram: instagram.com/akfauniversity

Youtube: youtube.com/akfauniversity

AKFA Universiteti yangi taʼlim yoʻnalishlarini ochmoqda

Oʻzbekistondagi ilk xususiy oliy taʼlim muassasasi, AKFA Universiteti 2021-2022 oʻquv yilidan yangi taʼlim yoʻnalishlarini ochmoqda.

Yangi oʻquv yilidan boshlab tibbiyot yoʻnalishida uchta fakultet ochilmoqda. Xorijlik hamkorlar bilan birga farmakologiya va stomatologiya fakultetlari (yillik toʻlov narxi 42 million soʻm) ochilmoqda.

Shu tufayli AKFA Universiteti tibbiyot yoʻnalishi boʻyicha mutaxassislarni tayyorlash tizimiga oʻzgartirish kiritmoqda.

2021-2022 oʻquv yilidan boshlab tibbiyot talabalari Pre-Medicine fakultetiga oʻqishga qabul qilinadilar. Ikki yillik taʼlim yakunlanganidan soʻng bitiruvchilar tibbiyot (yillik toʻlov narxi 58 million soʻm), farmatsevtika yoki stomatologiya fakultetlaridan (yillik toʻlov narxi 42 million soʻm) birida tahsil olishni davom ettiradilar.

Yangi fakultetlardan yana biri bu hamshiralik ishi fakultetidir. Hamshiralik ishi boʻyicha yangi fakultet talabalari toʻrt yil taʼlim oladilar. Bu yoʻnalishlarga talabalar umumtaʼlim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari qabul qilinadi.

Bitiruvchilar oʻrta maxsus taʼlim boʻyicha diplomni qoʻlga kiritadilar. Shu bilan birga, oliy maʼlumotli boʻlish istagi bor bitiruvchilar AKFA Universitetining tibbiyot yoʻnalishi boʻyicha istalgan fakultetiga hujjat topshirishlari va 3-bosqichdan taʼlim olish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Yangi oʻquv yilidan boshlab buxgalteriya va moliya fakultetiga (29 million soʻm) qoʻshimcha sifatida iqtisodiyot fakulteti (27 million soʻm) ochiladi.

Pedagoglarni tayyorlash maqsadida universitet amaliy matematika fakulteti (24 million soʻm)ni va ingliz tili fakulteti (24 million soʻm)ni ochmoqda.

Qurilish (27 million soʻm) hamda Arxitektura va dizayn fakultetlari (27 million soʻm) ham ilk talabalarni qabul qiladi.

IT-mutaxassislarni tayyorlash uchun AKFA Universiteti kompyuter muhandisligi va dasturiy taʼminot muhandisligi fakultetlarini ochmoqda. Bu fakultetlarda yillik toʻlov narxi 27 million soʻm qilib belgilanmoqda.

Bizning barcha taʼlim dasturlarimiz dunyoning 1000 ta yetakchi universitetlari qatoriga kiritilgan xorijlik sheriklarimizning oʻquv dasturlariga asoslanadi. Taʼlim ingliz tilida olib boriladi.

AKFA Universitetiga oʻqishga kirishni istagan abituriyentlar uchun biz tayyorgarlik kurslarini taklif etamiz. Kurslarga quyidagi havola orqali roʻyxatga oʻtish mumkin: https://cutt.ly/vkoyRov.

Qoʻshimcha maʼlumot uchun:

AKFA Universiteti

Manzil: Toshkent shahri, Kichik halqa yoʻli, 17.

Tel: +998 71 200 01 23

Vebsayt: www.akfauniversity.org

Email: info@akfauniversity.org

Telegram: @akfauniversity / @akfaunibot

Facebook: fb.com/akfauniversity

Instagram: instagram.com/akfauniversity

Youtube: youtube.com/akfauniversity

Университет AKFA открывает новые направления обучения

Университет AKFA, первый частный вуз Узбекистана, открывает новые направления обучения с 2021-2022 учебного года.

С нового учебного года открываются три факультета по медицинскому направлению. Совместно с иностранными партнерами запускаются факультеты фармакологии (Стоимость обучения составляет 42 миллионов сумов в год) и стоматологии (42 миллионов сумов в год).

В связи с этим Университет AKFA вносит изменения в структуру подготовки специалистов по медицинскому направлению.

Начиная с 2021-2022 учебного года студенты-медики будут приниматься в факультет Pre-Medicine. После окончания двухлетнего обучения в факультете Pre-Medicine выпускники продолжают обучение в факультете медицины (Стоимость обучения – 58 миллион сумов), фармацевтики или стоматологии. Стоимость обучения в факультете Pre-Medicine составит 42 миллионов сумов в год.

Еще одним новым факультетом является факультет медсестринского дела. По направлению медсестринское дело студенты будут обучаться четыре года. Отметим, что в данное направление обучения будут приниматься выпускники 9-х классов общеобразовательных школ.

По итогам обучения выпускники получат диплом о средне-специальном образовании. При этом для получения высшего образования выпускники также будут иметь право поступить в один из медицинских факультетов Университета AKFA и продолжить обучение сразу с 3-курса.

С нового учебного года молодым людям свои двери откроет факультет экономики (27 миллионов сумов в год). Также они могут поступить в факультет бухгалтерии и финансов (29 миллионов сумов в год), который был открыт в 2020 году.

Для подготовки педагогов вуз открывает факультет прикладной математики (24 миллионов сумов в год) и факультет английского языка (24 миллионов сумов в год).

Также первых студентов примут факультеты гражданского строительства (27 миллионов сумов в год), а также архитектуры и дизайна (27 миллионов сумов в год).

Для подготовки IT-специалистов Университет AKFA запускает факультеты компьютерного инжиниринга и программного инжиниринга. Стоимость обучения в этих факультетах составит 27 миллионов сумов в год.

Все наши образовательные программы базируются на учебных программах наших иностранных партнеров, которые входят в топ 1000 ведущих вузов мира. Обучение проводится на английском языке.

Для абитуриентов, которые намерены поступить в Университет AKFA, мы предлагаем подготовительные курсы. Регистрацию можно пройти по ссылке https://cutt.ly/vkoyRov.

Для дополнительной информации:

Университет AKFA

Адрес: г. Ташкент, ул. Кичик халка йули, 17

Тел: +998 71 200 01 23

Вебсайт: www.akfauniversity.org

Email: info@akfauniversity.org

Телеграмм: @akfauniversity / @akfaunibot

Facebook: fb.com/akfauniversity

Instagram: instagram.com/akfauniversity

Youtube: youtube.com/akfauniversity