AKFA University becomes the first ADEAP member from Uzbekistan

AKFA University became a member of the Association for Dental Education, Asia Pacific (ADEAP).

The Asia Pacific Dental Education Association was formed in October 2018.

The main goal of ADEAP is to unite educational institutions, which train specialists in the field of dentistry, and to develop cooperation between them. The organization also promotes the exchange of scientific information. Today, 16 universities in Asia and the Pacific region are members of ADEAP.

AKFA University became the first member of the ADEAP from Uzbekistan and Central Asia. Also, the ADEAP leadership offered AKFA University to become a representative of the Association in Uzbekistan.

It should be noted that AKFA University opened the Dental School from the 2021-2022 academic year. Now the university is recruiting students. This year, the university plans to accept 100 students to new school.

– The development of international cooperation is one of our priorities. International cooperation will allow our students and professors to receive information on the latest research in the field of dentistry, said Rector of AKFA University Bekhzod Djalilov.

AKFA Universiteti ADEAPga aʼzo boʻldi

AKFA Universiteti Osiyo va Okeaniya mintaqasi stomatologik taʼlim uyushmasining (ADEAP) aʼzosi boʻldi.

Osiyo va Okeaniya mintaqasi stomatologik taʼlim uyushmasi 2018-yilning oktyabr oyida tashkil etilgan.

ADEAPning asosiy maqsadi Osiyo va Okeaniya mintaqasida stomatologiya yoʻnalishi boʻyicha mutaxassislarni tayyorlovchi taʼlim muassasalarini birlashtirish va ular oʻrtasida hamkorlikni hamda maʼlumot almashinuvini yoʻlga qoʻyishdir.

Bugungi kunda Osiyo va Okeaniya mintaqasida faoliyat yuritayotgan 16 ta universitet ADEAPning aʼzosi hisoblanadi.

AKFA Universiteti Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo universitetlari orasida birinchi boʻlib ADEAP aʼzosiga aylandi. ADEAP rahbariyati, bundan tashqari, AKFA Universitetiga uyushmaning Oʻzbekistondagi vakili boʻlishni ham taklif etdi.

Eslatib oʻtamiz, AKFA Universiteti stomatologiya fakultetini 2021-2022 oʻquv yilidan ochdi. Hozirda universitet fakultetga talabalarni qabul qilishni davom ettirmoqda. Bu yili yangi fakultetga 100 nafar talabani qabul qilish rejalashtirilgan.

– Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bizning ustuvor maqsadlarimizdan biridir. Xalqaro hamkorlik bizning talabalar va professorlarimizga stomatologiya sohasidagi soʻngi yangiliklardan oʻz vaqtida baxabar boʻlishlariga koʻmak beradi, — deb taʼkidladi AKFA Universiteti rektori Behzod Jalilov.

Университет AKFA стал первым членом ADEAP от Узбекистана

Университет AKFA стал членом Ассоциации стоматологического образования Азиатско-Тихоокеанского региона (Association for Dental Education, Asia Pacific, ADEAP).

Ассоциация стоматологического образования Азиатско-Тихоокеанского региона была образована в октябре 2018 года.

Основной целью ADEAP является объединение образовательных учреждений, которые готовят специалистов в области стоматологии, и развитие сотрудничества между ними. Также организация способствует обмену научной информации. На сегодняшний день 16 университетов стран Азии и Тихоокеанского региона являются членами ADEAP.

Университет AKFA стал первым членом от Узбекистана и Центральной Азии в ADEAP. Также руководство ADEAP предложило Университету AKFA стать представителем Ассоциации в Узбекистане.

Напомним, что Университет AKFA с 2021-2022 учебного года открывает факультет стоматологии. Сейчас вуз ведет работу по набору студентов. В этом году университет планирует принять 100 студентов по направлению стоматология.

– Развитие международного сотрудничества является одним из наших приоритетов. Международное сотрудничество позволит нашим студентам и профессорам получать данные по последним исследованиям в сфере стоматологии, – отметил ректор Университета AKFA Бехзод Джалилов.