AKFA University and TED University discuss launch of new departments

Representatives of the AKFA University and Turkey’s TED University held talks to discuss the organization of two new departments at the Uzbek university.

AKFA University and TED University signed an agreement on cooperation in the field of education. As part of the document, AKFA University is opening new departments “Architecture and Design” and “Civil Engineering” in cooperation with a Turkish university.

During an online meeting of representatives of the two universities, issues on the organization of two new departments and the appointment of a dean, who will ensure the quality of education in the new departments, were considered.

The issues of student admission and quotas for the 2021-2022 academic year were also discussed. It is expected that 100 students will be admitted to each department. The issues of recruiting highly qualified professors to the departments of Architecture and Design and Civil Engineering were considered separately. It should be underlined that the Turkish university will assist in this matter.

Another issue discussed between representatives of the two universities was organization of student exchange program.

AKFA University began accepting documents for the 2021-2022 academic year on 1 March 2021. Admission of documents will continue until 20 August. During April and August, the university will conduct 5 entrance exams to all departments.

Currently, at AKFA University there are Medical School, Pharmaceutical School and Dentistry School, Nursing School, Accounting and finance School, Economics School, Architecture and design School, Computer engineering School, Software engineering School and English language School.

Университеты AKFA и TED обсудили вопросы организации двух факультетов

Представители Университета AKFA и турецкого Университета TED провели переговоры для обсуждения вопросов по организации двух факультетов в узбекском вузе.

Напомним, Университет AKFA и Университет TED подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. В рамках документа Университет AKFA открывает новые факультеты «Архитектура и дизайн» и «Гражданское строительство» в сотрудничестве с турецким вузом.

В ходе онлайн встречи представителей двух вузов были рассмотрены вопросы по организации двух новых факультетов и назначения декана, который будет обеспечивать качества образования в новых факультетах.

Также обсуждены вопросы приема студентов и квоты на 2021-2022 учебный год. Ожидается, что в каждый факультет будут приняты по 100 студентов. Отдельно были рассмотрены вопросы по найму высококвалифицированных профессоров в факультеты «Архитектура и дизайн» и «Гражданское строительство». Отметим, что турецкий вуз окажет содействие в данном вопросе.

Еще одним вопросом обсужденных между представителями двух вузов стала программа обмена студентами.

Отметим, что Университет AKFA 1 марта 2021 года начал прием документов на 2021-2022 учебный год. Прием документов продолжится до 20 августа. В течение апреля и августа вуз проведет 5 вступительных экзаменов во все факультеты.

Сейчас в Университете AKFA существуют факультеты медицины, фармацевтики и стоматологии, медсестринское дело, бухгалтерии и финансов, экономики, архитектуры и дизайна, компьютерного инжиниринга, программного инжиниринга и английского языка.

AKFA va TED Universitetlari ikkita fakultet faoliyatini tashkil etish masalalarini muhokama qildilar

AKFA Universiteti va Turkiyaning TED Universiteti vakillari Oʻzbekistonning birinchi xususiy oliy taʼlim muassasasida ikkita yangi fakultet faoliyatini tashkil etish boʻyicha onlayn muzokaralar oʻtkazdi.

Eslatib oʻtamiz, AKFA Universiteti va TED Universiteti taʼlim sohasida hamkorlik toʻgʻrisida shartnoma imzolangan. Mazkur hujjat doirasida turkiyalik hamkorlar bilan AKFA Universitetida “Arxitektura va dizayn” va “Qurilish” fakultetlari ochilmoqda.

Onlayn muzokaralar doirasida ikki universitet vakillari yangi fakultetlar faoliyatini tashkil qilish va ularda taʼlim sifatini taʼminlash uchun dekan tayinlash masalalarini koʻrib chiqdilar.

Shu bilan birga, tomonlar 2021-2022 oʻquv yili uchun qabul kvotalarini ham muhokama qildilar. Shuni taʼkidlash kerakki, yangi tashkil etilayotgan har bir fakultetga 100 nafardan talaba qabul qilish rejalashtirilgan. Tomonlar “Arxitektura va dizayn” va “Qurilish” fakultetlariga malakali professorlarni jalb qilish masalasini ham koʻrib chiqdilar. Kelishuvga koʻra Turkiya universiteti bu masalada AKFA Universitetiga koʻmak beradi.

Ikki universitet vakillari talabalar almashinuvini tashkil etish masalalarini muhokama qildilar.

Qayd etamiz, joriy yilning 1-mart kunidan boshlab 2021-2022 oʻquv yiliga qabulni boshladi. Qabul jarayoni 20-avgust kuniga qadar davom etadi. Aprel-avgust oylari davomida barcha fakultetlarga 5 ta qabul imtihonlari oʻtkaziladi.

Hozirda AKFA Universitetida tibbiyot, farmatsevtika va stomatologiya, hamshiralik ishi, buxgalteriya va moliya, iqtisod, arxitektura va dizayn, kompyuter muhandisligi, dasturiy taʼminot va ingliz tili fakultetlari mavjud.