AKFA University and Tashkent International University of Education to develop cooperation in education sector

AKFA University and Tashkent International University of Education agreed to develop cooperation in the field of education.

Today, the rector of AKFA University Bekhzod Djalilov and the rector of the Tashkent International University of Education Ulugbek Kasimhodjaev signed a memorandum of understanding and agreement.

As part of the signed documents, the universities plan to create a basis for the development of joint projects to develop educational programs in the field of business management, international relations, teaching language and other preparatory courses, developing an ecosystem of entrepreneurship and others.

In particular, universities will develop and implement joint educational programs with the receipt of appropriate certificates.

The parties also intend to cooperate in improving teaching methods and technologies in order to provide quality education, develop competencies and train personnel.

Areas of cooperation will include student exchange and recognition of foundation, bachelor’s and master’s degrees.

AKFA Universiteti va Toshkent xalqaro taʼlim universiteti taʼlim sohasida hamkorlik qiladi

AKFA Universiteti va Toshkent xalqaro taʼlim universiteti taʼlim sohasida hamkorlikni rivojlantirish boʻyicha kelishuvga erishdilar.

Bugun AKFA Universiteti rektori Behzod Djalilov va Toshkent xalqaro taʼlim universiteti rektori Ulugʻbek Qosimxodjayevlar oʻzaro anglashuv memorandumi va shartnoma imzoladilar.

Imzolangan hujjatlar doirasida oliy taʼlim muassasalari biznesni boshqaruv, xalqaro aloqalar, xorij tillarini oʻqitish yoʻnalishlarida qoʻshma loyihalar, tayyorlov kurslari, tadbirkorlik ekotizimini rivojlantirish uchun asos yaratishni rejalashtirgan.

Jumladan, universitetlar sertifikat beruvchi qoʻshma taʼlim dasturlarini ishlab chiqarish va amalga oshirishni rejalashtirgan.

Tomonlar, shu bilan birga, taʼlim sifatini taʼminlash, kadrlarni tayyorlash va kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida taʼlim metodlari va texnologiyalarini takomillashtirish uchun hamkorlik qiladilar

Hamkorlik yoʻnalishlari orasida talabalar almashinuvi hamda taʼlim kurslari, bakalavr va magistr darajalarini tan olish ham kiradi.

Университет AKFA и Ташкентский международный университет образования будут сотрудничать в сфере образования

Университет AKFA и Ташкентский международный университет образования договорились развивать сотрудничество в сфере образования.

Сегодня ректор Университета AKFA Бехзод Джалилов и ректор Ташкентского международного университета образования Улугбек Касимходжаев подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение.

В рамках подписанных документов вузы планируют создать основу для разработки совместных проектов по разработке образовательных программ в сфере управления бизнесом, международных отношений, обучения языковых и других подготовительных курсов, развития экосистемы предпринимательства и других.

В частности, университеты будут разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы с получением соответствующих сертификатов.

Стороны также намерены сотрудничать в совершенствовании методов и технологий обучения с целью обеспечения качественного образования, развития компетенций и подготовки кадров.

Области сотрудничества будут включать взаимообмен студентами и признание дипломов выпускников общеобразовательных курсов (foundation), бакалавриата и магистратуры.