AKFA University and CBS International Business School of Germany discussed partnership opportunities

AKFA University and CBS International Business School held an online meeting on 15 December 2021 to explore possible areas of cooperation between two private educational institutions.

The meeting was attended by the Rector of AKFA University Bekhzod Djalilov, Dean of AKFA Business School Dr. Odiljon Abdurazzakov, Head of International Relations Department of AKFA University Samandar Shamsiev as well as Vice President of CBS International Business School Prof. Dr. Markus Raueiser and Head of International Office of CBS International Business School Silke Bochow.

At the beginning of the meeting, the sides briefly presented information about their universities and their programs. During the discussions, the parties discussed possible areas of cooperation including dual diploma (3+1) programs for undergraduate students as well as student and faculty exchange. Through this partnership students of Akfa Business School will be able to study their last year at CBS and get diplomas of both Akfa University and CBS. This will give them an opportunity to start their careers in Germany after graduation.

Representatives of two universities also discussed possibilities of cooperation in curriculum development as well as MBA and Executive MBA programs. The sides agreed to continue discussions on establishing long-term cooperation between two universities.

______________________

AKFA Universiteti va CBS International Business School hamkorlik istiqbollarini muhokama qildilar

AKFA Universiteti va CBS International Business School 15-dekabr kuni ikki xususiy oliy taʼlim muassasalari oʻrtasida hamkorlikning istiqbolli yoʻnalishlarini muhokama qilish uchun onlayn uchrashuv oʻtkazdilar.

Uchrashuvda AKFA Universiteti rektori Behzod Djalilov, AKFA Biznes maktabi dekani doktor Odiljon Abdurazzoqov, AKFA Universiteti xalqaro boʻlimi rahbari Samandar Shamsiyev, CBS International Business School vitse-prezidenti professor, doktor Markus Raueyzer va CBS International Business School xalqaro ofisi rahbari Silke Boxovlar ishtirok etdi.

Uchrashuv avvalida tomonlar universitetlar va ularning oʻquv dasturlari haqida qisqa maʼlumot taqdim etdilar.

Tomonlar hamkorlik yoʻnalishlarini, jumladan bakalavriat talabalari uchun ikki tomonlama diplom (3+1) dasturi, talabalar va professorlar almashinuvini tashkil etish masalalarini muhokama etdilar. Bu hamkorlik natijasida AKFA Business School talabalari oxirgi oʻquv yilini CBS da oʻtkazadilar hamda AKFA Universiteti va CBS diplomlarini koʻlga kiritishlari mumkin. Bu esa, bitiruvchilarga oʻqishni tugatgandan keyin oʻz faoliyatlarini Germaniyada boshlashlariga imkoniyat yaratadi.

Ikki universitet vakillari shu bilan birga oʻquv dasturlarini, MBA va Executive MBA dasturlarini yaratish masalalarini ham koʻrib chiqdilar.

Tomonlar ikki universitet oʻrtasida uzoq muddatga moʻljallangan hamkorlik aloqalarini oʻrnatish masalalarini muhokama etishni davom ettirishga kelishib oldilar.

______________________

Университет AKFA и CBS International Business School обсудили возможные направления сотрудничества

Университет AKFA и CBS International Business School (Германия) 15 декабря провели онлайн встречу для обсуждения возможных направлений сотрудничества между двумя частными вузами.

Во встречи приняли участие Ректор Университета AKFA Бехзод Джалилов, Декан Бизнес школы AKFA доктор Одилжон Абдураззаков, глава международного отдела Университета AKFA Самандар Шамсиев, а также Вице-президент CBS International Business School профессор, доктор Маркус Рауэйзер и глава международного офиса CBS International Business School Силке Бохов.

В начале встречи стороны кратко представили информацию о своих университетах и учебных программах.

В ходе обсуждений стороны обсудили возможные направления сотрудничества, включая программы двойного диплома (3 + 1) для студентов бакалавриата, а также обмен студентами и преподавателями. Благодаря этому партнерству студенты AKFA Business School смогут учиться на последнем курсе CBS и получить дипломы как Университета AKFA, так и CBS. Это даст выпускникам возможность начать карьеру в Германии после окончания учебы.

Представители двух университетов также обсудили возможности сотрудничества в разработке учебных программ, а также программ MBA и Executive MBA.

Стороны договорились продолжить обсуждения по налаживанию долгосрочного сотрудничества между двумя университетами.