AKFA Group launches the first annual scholarship program for university students

AKFA Group launches a new scholarship program for university students. The AKFA Future Step program will be held annually to identify and support talented youth.

The program was created to support gifted youth and is designed to create the necessary conditions for motivating the development of intellectual and creative abilities.

The first stage of the program – accepting applications will start on 20 April. Applications will be accepted until 20 May inclusive.

In the second stage, an expert commission will evaluate the applications. The commission will include top managers of the AKFA Group.

Students of universities in Uzbekistan in the areas of “Finance”, “Engineering” and “IT-technologies” can participate in the AKFA Future Step.

Every student of a state and non-state university in the country can take part in the program.

AKFA Future Step is designed for 25 students. The amount of the scholarship will be 25,000,000 soums per student.

To participate, applicants must fill out a participant form on the program website and submit a motivation letter. Documents confirming your achievements are also accepted for consideration: a scan of the grade book with the results of all sessions, awards, diplomas and certificates, participation in volunteer activities, etc.

AKFA Group oliy o‘quv yurt talabalari uchun grant dasturini e’lon qildi

AKFA Group universitet talabalari uchun yangi grant dasturi – AKFA Future Step-ning boshlanganligini e’lon qildi. Dastur har yili o‘tkazilishi rejalashtirilgan bo‘lib, loyihaning asosiy maqsadi iste’dodli yoshlarni aniqlash va ularni qo‘llab-quvvatlashdir.

Dasturning birinchi bosqichi – arizalar qabuli 20 apreldan 20 mayga qadar davom etadi. Ikkinchi bosqichda maxsus komissiya kelib tushgan arizalarni baholaydi. Jarayonni AKFA Group mutaxassislari va top-menejerlari olib boradilar.

AKFA Future Step O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlarining moliya, muhandislik, IT texnologiyasi sohalarida ta’lim olayotgan talabalariga mo‘ljallangan.

Dasturda davlat va nodavlat oliy o‘quv yurtlarining barcha talabalari ixtiyoriy ravishda qatnashishlari mumkin.

AKFA Future Step – 25 nafar talabaga mo’ljallangan. Grant miqdori bir nafar talabaga 25 000 000 so‘m miqdorda belgilangan. Ishtirok etish uchun dastur veb-saytidagi ishtirokchi shaklini va motivatsion xatni to‘ldirishingiz lozim. Sizning yutuqlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar ham ko‘rib chiqiladi: ta’lim jarayonida olgan natijalaringiz, mukofotlar, diplomlar va sertifikatlar, ko’ngillilar faoliyatida qatnashganingizni tasdiqlovchi hujjatlarning elektron shakli.


AKFA Group запускает программу грантов для студентов вузов

AKFA Group запускает новую программу грантов для студентов вузов. Программа AKFA Future Stepбудет проводится ежегодно для выявления и поддержки талантливой молодежи.

Программа создана для поддержки одаренной молодёжи и призвана создать необходимые условия для мотивации развития интеллектуальных и творческих способностей.

Первый этап программы – прием заявок стартует 20 апреля. Заявки будут приниматься до 20 мая включительно.

Во втором этапе экспертная комиссия будет оценивать заявки. В состав комиссии войдут топ-менеджеры AKFA Group.

AKFA Future Step распространяется на студентов вузов Узбекистана по направлениям «Финансы», «Инжиниринг» и «IT-технологии».

Принять участие в программе может каждый студент государственного и негосударственного вуза страны.

AKFA Future Step – рассчитана на 25 студентов. Сумма гранта составит 25 000 000 сумов на одного студента.

Для участия необходимо заполнить форму участника на сайте программы и мотивационное письмо. К рассмотрению также принимаются документы подтверждающие ваши достижения: скан зачётной книжки с результатами всех сессий, награды, дипломы и сертификаты, участие в волонтерских активностях и т.п.