A specialist from the Republic of Korea becomes an advisor to the rector of AKFA University

A specialist from the Republic of Korea, Professor Myung-Hee Chung, has become an advisor to the rector of AKFA University on the development of medical education.

Myung-Hee Chung earned his bachelor’s and master’s degrees from Seoul National University. He received his Ph.D. from the State University of New York Downstate Medical Center.

Over the years, he worked as an assistant professor, professor, visiting scientist, chair of the professor, and professor emeritus at the universities of South Korea, the USA and Japan. He is now the Emeritus Professor at Seoul National University and the Chair Professor of Gachon University.

He also headed various research centers and institutes, as well as scientific committees. Myung-Hee Chung is now also director of the Neuroscience Research Institute of Gachon University.

He also holds various positions in academic societies and scientific journals. The South Korean specialist is also the author of over 165 scientific publications.

It should be noted that Professor Myung-Hee Chung chaired the Gachon University committee to support the establishment of AKFA University.

– Professor Myung-Hee Chung made a huge contribution to the establishment of the Medical School at AKFA University. Now he will advise our university on the development of medical education in Uzbekistan. I am sure that Myung-Hee Chung’s extensive experience will help us raise medical education and health care to a new quality level, Rector of AKFA University Bekhzod Djalilov said.

Janubiy Koreyalik mutaxassis AKFA Universiteti rektorining maslahatchisiga aylandi

Janubiy Koreyalik mutaxassis, professor Myung-Xi Chung AKFA Universiteti rektorining tibbiy taʼlimni rivojlantirish masalalari boʻyicha maslahatchisi boʻldi.

Myung-Xi Chung bakalavr va magistr darajasini Seul milliy universitetida (Seoul National University) qoʻlga kiritgan. Doktorlik darajasini esa Nyu-York Universitetining Quyi shtat tibbiy markazida himoyalagan.

U turli yillar davomida professor yordamchisi, professor, taklif etilgan olim, kafedra mudiri, faxriy professor lavozimlarida Koreya Respublikasi, AQSH va Yaponiya oliy taʼlim muassasalarida faoliyat yuritgan.

Shu bilan birga u turli tadqiqot markazlari va institutlari hamda ilmiy qoʻmitalarga rahbarlik qilgan. Hozirgi kunda Myung-Xi Chung Gachon Universitetining Ilmiy-tadqiqot institutining direktori lavozimida ishlamoqda.

Bundan tashqari u akademik jamiyatlar va ilmiy jurnallarida turli lavozimlarni egallab kelmoqda. Janubiy Koreyalik mutaxassis 165 dan ziyod ilmiy maqolalar muallifidir.

Taʼkidlash lozimki, professor Myung-Xi Chung Gachon Universitetining AKFA Universitetini tashkil etishda koʻmak beruvchi qoʻmitasining rahbari lavozimida ham faoliyat yuritgan.

– Professor Myung-Xi Chung AKFA Universiteti tibbiyot fakultetining ochilishida oʻzining katta hissasini qoʻshgan. Endilikda u bizning universitetga mamlakatimizda tibbiy taʼlimni rivojlantirish boʻyicha oʻz maslahatlarini beradi. Men aminmanki, Myung-Xi Chungning katta tajribasi mamlakatimizda tibbiy taʼlim va sogʻliqni saqlash tizimini yangi darajaga koʻtarishga yordam beradi, — dedi AKFA Universiteti rektori Behzod Djalilov.

Специалист из Республики Корея стал советником ректора Университета AKFA

Специалист из Республики Корея профессор Мюнг-Хи Чунг стал советником ректора Университета AKFA по вопросам развития медицинского образования.

Мюнг-Хи Чунг получил степень бакалавра и магистра Сеульского Национального Университета (Seoul National University). Он получил степень доктора наук в Медицинском центре Нижнего штата Государственного Университета Нью-Йорка.

В разные годы он работал в качестве помощника профессора, профессора, приглашенного ученого, заведующего кафедрой, заслуженного профессора в университетах Южной Кореи, США и Японии. Сейчас он является заслуженным профессором Сеульского Национального Университета и профессором кафедры Университета Гачон.

Также он возглавлял различные исследовательские центры и институты, а также научные комитеты. Сейчас Мюнг-Хи Чунг также занимает должность директора Научно-исследовательского института неврологии Университета Гачон.

Он также занимает различные должности в академических обществах и научных журналов. Южнокорейский специалист также является автором более 165 научных публикаций.

Необходимо отметить, что профессор Мюнг-Хи Чунг возглавлял комитет Университета Гачон по поддержке создания Университета AKFA.

– Профессор Мюнг-Хи Чунг внес огромный вклад в создании медицинского факультета Университета AKFA. Теперь он будет консультировать наш университет по вопросам развития медицинского образования в Узбекистане. Я уверен, что большой опыт Мюнг-Хи Чунга поможет нам поднять медицинское образование и сферу здравоохранения на новый качественный уровень, отметил Ректор Университета AKFA Бехзод Джалилов.