Students now can pay tuition fee using Apelsin

Students of AKFA University now are able to pay tuition fees using the Apelsin mobile application.

To pay, users of the Apelsin system must log into their account. Having entered the system, the user needs to go to the “Payment” section and select the “Education” subsection.

In the subsection “Education”, you need to find and select the name or logo of the AKFA University.

Also users can use search. By entering the word AKFA in the search field, the mobile application will offer you to choose the service provider “AKFA University”.

After that, the user must enter the last name, first name and patronymic of the student, and a phone number. After entering the data, in the next window you need to enter the sum of the payment and complete the payment process.

It should be noted that according to the requirement of the Apelsin system, the commission fee is 0.5% of the transaction amount.

Oʻqish uchun toʻlovni endi Apelsin yordamida amalga oshirish mumkin

AKFA Universiteti talabalari oʻqish uchun toʻlovni Apelsin mobil ilovasi orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega boʻldilar.

Toʻlovni amalga oshirish uchun foydalanuvchi Apelsin tizimidagi oʻz akkauntiga kirgandan soʻng, “Toʻlov” boʻlimidan “Taʼlim” boʻlinmasini tanlash lozim. “Taʼlim” boʻlinmasida AKFA Universiteti nomini yoki logotipini topib, uni tanlash lozim.

Bundan tashqari foydalanuvchilar Apelsin mobil ilovasi qidiruv tizimidan foydalanishlari mumkin. Qidiruv oynasida AKFA soʻzi kiritilsa, tizim AKFA Universitetini toʻgʻridan-toʻgʻri tanlash imkoniyatini beradi.

Keyin foydalanuvchi talabaning ismi-sharifini va telefon raqamini tizimga kiritadi. Shundan soʻng, keyingi oynada toʻlov miqdorini kiritib, toʻlov jarayoni yakunlanadi.

Qayd etamiz, Apelsin tizimi talablariga koʻra, toʻlov komissiyasi tranzaksiya miqdoridan 0,5% ni tashkil qiladi.

Оплату за обучение теперь можно осуществит с помощью Apelsin

Студенты Университета AKFA получили возможность осуществить оплату за обучение с помощью мобильного приложения Apelsin.

Для оплаты пользователи системы Apelsin должны войти в свой аккаунт. Войдя в систему, пользователю необходимо перейти в раздел «Оплата» и выбрать подраздел «Обучение».

В подразделе «Обучение» нужно найти и выбрать название или логотип Университета AKFA.

Также пользователи могут использовать поиск. Введя слово AKFA в поле поиска, мобильное приложение вам предложить выбрать поставщика услуг «Университет AKFA».

После этого пользователь должен ввести фамилию, имя и отчество студента, и номер телефона. После введения данных, в следующем окне нужно ввести сумму оплаты и завершить процесс оплаты.

Отметим, согласно требованию системы Apelsin, комиссия составляет 0,5% от суммы транзакции.